Prima_Undersidor_30

 

Om PRIMA

Från och med den 1 februari 2017 är Mari Björelind ny VD för PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri. Mari Björelind efterträder Anna Wiklund, en av grundarna av PRIMA tillika VD sedan 2007. Anna Wiklund är numera arbetande styrelseordförande.
———-

PRIMA grundades 2007 av Anna Wiklund, MaiBritt Giacobini och Åsa Schlyter. Vi är alla barnpsykiatriker som älskar våra yrken men som upplevde en begränsning i vårt yrkesutövande.

Vi ville känna oss stolta över våra arbetsinsatser och den verksamhet vi var en del av. Vi ville åstadkomma en förändring. År 2007 beslutade vi oss för att själva skapa en verksamhet som motsvarade våra önskemål om hur psykiatrin ska fungera.

PRIMA öppnade sin första mottagning 2008 och bedriver psykiatri för alla åldrar.

Vi har hela tiden haft målet att erbjuda den bästa psykiatrin, där patienten verkligen är i centrum. Därför har utgångspunkten för hur verksamheten bedrivs alltid utgått från patienten. Vi har genom hårt arbete och stort engagemang lyckats genomföra det vi kallar PRIMA-modellen, och kan nu med stolthet säga att PRIMA verkligen gör skillnad; för patienten, för medarbetarna och för psykiatrin.

Läs vd:s ord i senaste årsredovisningen.
Läs om PRIMAs vård: Empatisk vård i PRIMAs anda

barrliten