Prima_Undersidor_42

PRIMA Maria LARO
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en integrerad behandling som kombinerar behandling med Buprenorfin eller Metadon med psykosocialt stöd och vårdinsatser.

Blanketter:
Anmälan via socialtjänsten LARO – OBSERVERA Nytt faxnummer: 010-15 14 404
Egenanmälan LARO

Patienter på PRIMA Maria LARO erbjuds en differentierad och personcentrad vård relaterat till var de befinner sig i sin beroendesjukdom. Behandlingen ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Patienter delas in i fyra grupper:
* Uppstart – under de tre första månaderna i behandling, med fokus på stabilisering
* Aktivt substansbruk – med fokus på skadereducerande insatser
* Substansbruk i tidig remission – med fokus på rehabilitering
* Substansbruk i långvarig remission – med fokus på uppföljning avseende förekomst av stressrelaterade livsfaktorer med risk för återfall

ÖPPETTIDER
Medicinrummet på LARO Harm Reduction har följande öppettider
Måndag 08.00-11.30
Tisdag 08.00-11.30
Onsdag 08.00-11.30
Torsdag 08.00-11.30
Fredag 08.00-11.30

Medicinrummet på LARO Rehab har följande öppettider
Måndag 08.00-09.30 samt 16.00-17.45
Tisdag 08.00-09.30
Onsdag 08.00-09.30
Torsdag 08.00-09.30 samt 16.00-17.45
Fredag 08.00-0930

Medicinrummet på LARO Uppstart har följande öppettider
Måndag 11.00-11.45
Tisdag 11.00-11.45
Onsdag 11.00-11.45
Torsdag 11.00-11.45
Fredag 11.00-11.45

Medicinrummet på LARO helgmottagning har följande öppettider
Lördag 09.00-11.30
Söndag 09.00-11.30
Helgdag 09.00-11.30

Drop in till medicinrummet på samtliga mottagningar på LARO
I mån av tid, måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 13.15. Ring 0200-216215 för att boka drop-in tid.

Telefon
0200-216 215
vardagar kl 8-17

Besöksadress
Wollmar Yxkullsgatan 25
118 50 Stockholm
Fax 010-15 14 404
E-post marialaro@prima.se

Hitta hit

Vid frågor, förnya recept, boka/omboka/avboka tid eller andra liknande ärenden vänligen använd 1177 (inloggning via e-legitimation) eller ring vår tidsbokning på 0200-216 215.

E-post är endast avsedd för allmänna frågor då det inte går att garantera sekretessen. ange därför aldrig personnummer, symtom m.m.


Kontakt:

Mikael SandellMikael Sandell
Enhetschef
Medicinsk ansvarig överläkare (MAL) LARO
Specialist i psykiatri och beroendemedicin
mikael.sandell@prima.se

Therese Gardell, Gruppledare Uppstart
Specialistsjuksköterska psykiatri
therese.gardell@prima.see

Hanna Lindström, Gruppledare Harm reduction
Specialistsjuksköterska psykiatri
hanna.lindström@prima.se

Malin Gardell, Gruppledare Rehab
Specialistsjuksköterska psykiatri
malin.gardell@prima.se

Vid akut behov av beroendevård kontakta PRIMA Maria Akut, Maria Prästgårdsgata 34 C, som kan nås dygnet runt. Telefon 08-684 00 400.
Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp,
ring 112.