Prima_Undersidor_42

PRIMA Maria LARO
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en integrerad behandling som kombinerar behandling med Buprenorfin eller Metadon med psykosocialt stöd och vårdinsatser.

Blanketter:
Anmälan via socialtjänsten LARO
Egenanmälan LARO

Patienter på PRIMA Maria LARO erbjuds en differentierad och personcentrad vård relaterat till var de befinner sig i sin beroendesjukdom. Behandlingen ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Patienter delas in i fyra grupper:
* Uppstart – under de tre första månaderna i behandling, med fokus på stabilisering
* Aktivt substansbruk – med fokus på skadereducerande insatser
* Substansbruk i tidig remission – med fokus på rehabilitering
* Substansbruk i långvarig remission – med fokus på uppföljning avseende förekomst av stressrelaterade livsfaktorer med risk för återfall

ÖPPETTIDER
Medicinrummet på LARO Harm Reduction har följande öppettider
Måndag 08.00-11.30
Tisdag 08.00-11.30
Onsdag 08.00-11.30
Torsdag 08.00-11.30
Fredag 08.00-11.30

Medicinrummet på LARO Rehab har följande öppettider
Måndag 08.00-09.30 samt 16.00-17.45
Tisdag 08.00-09.30
Onsdag 08.00-09.30
Torsdag 08.00-09.30 samt 16.00-17.45
Fredag 08.00-0930

Medicinrummet på LARO Uppstart har följande öppettider
Måndag 11.00-11.45
Tisdag 11.00-11.45
Onsdag 11.00-11.45
Torsdag 11.00-11.45
Fredag 11.00-11.45

Medicinrummet på LARO helgmottagning har följande öppettider
Lördag 09.00-11.30
Söndag 09.00-11.30
Helgdag 09.00-11.30

Drop in till medicinrummet på samtliga mottagningar på LARO
I mån av tid, måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 13.15. Ring 0200-216215 för att boka drop-in tid.

Telefon PRIMA Maria LARO
0200-216 215, vardagar kl 8-17

Besöksadress
Wollmar Yxkullsgatan 25
118 50 Stockholm
Fax 08-684 00 460
E-post marialaro@prima.se

Hitta hit

Vid akut behov av beroendevård och efter kontorstid kontakta PRIMA Maria Akut som kan nås dygnet runt årets alla dagar. PRIMA Maria Akut hittar du på Maria sjukhus, Maria Prästgårdsgata 34 C, telefon 08-684 00 400. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Kontakt:

Mikael Sandell, enhetschef
Överläkare
mikael.sandell@prima.se

Therese Gardell, Gruppledare Uppstart
Specialistsjuksköterska psykiatri
therese.gardell@prima.see

Hanna Lindström, Gruppledare Harm reduction
Specialistsjuksköterska psykiatri
hanna.lindström@prima.se

Malin Gardell, Gruppledare Rehab
Specialistsjuksköterska psykiatri
malin.gardell@prima.se

Det går också bra att kontakta oss via 1177.
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.