Prima_Undersidor_41

Press

Pressinformation 2023-01-17

Under lång tid har det rapporterats om långa köer till Region Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP. Men hos det privata vårdbolaget PRIMA:s BUP-verksamhet, som har hand om 20 procent av patienterna i region Stockholm, är bilden en annan. De har inte haft köer på 14 år.

Privat BUP-mottagning går mot trenden – inga köer på 14 år – P4 Stockholm | Sveriges Radio

———————————————————————————————————————————————–

Pressinformation 2022-08-02

Vilka farhågor finns när Region Stockholm nu genomför en omfattande omorganisation av psykiatrin som jämte annat medför att regionens 16 befintliga BUP-mottagningar istället ska bli nio?
I artikeln nedan från Svenska Dagbladet 25/7 resonerar bland annat Åsa Schlyter, överläkare och verksamhetschef Prima Vård/PRIMA barn- och ungdomspsykiatri, kring den oro som förändringarna medför.
Bild_SvD_220725Artikel SvD 2022-07-25

———————————————————————————————————————————————–
Pressinformation 2021-06-01

PRIMA har förvärvats av Lideta Hälsovård och ingår från och med idag i Lidetas koncern. Verksamheten bedrivs som vanligt och det kommer inte ske några förändringar för patienterna.
Läs mer här i pressmeddelandet.

———————————————————————————————————————————————–

Pressinformation 2021-03-25

Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet – Ny mottagning ska rädda fler liv

Genom att erbjuda fler personer med heroinberoende effektiv behandling kan vi rädda liv. LARO-mottagningen på Södermalm tillhandahåller sedan många år underhållsbehandling vid opioidberoende. Nu utökar PRIMA Maria LARO med ännu en mottagning på Wollmar Yxkullsgatan. Vårdens inriktning kallas Harm Reduction och innefattar skademinimerande insatser.

Vår nya mottagning riktar sig till patienter som lever i utanförskap och har flera parallella beroenden i kombination med en komplex social och psykiatrisk problematik.

– Nu måste vi i Sverige få ned dödligheten för människor med opioidberoende. Det är nästan osannolikt att vi har blivit sämst i Europa på att ta hand om och hjälpa dessa redan så utsatta personer, säger David Eberhard, överläkare och verksamhetschef PRIMA Maria Beroende.

Målet för vården är att under pågående underhållsbehandling minska de skadeverkningar som ett beroende kan medföra, så kallad Harm Reduction. Primärt handlar det om att underhållsbehandling minskar risk för narkotikarelaterad död även för de patienter som har svårigheter att avstå fortsatt bruk.

Inom ramen för vård och behandling erbjuds patienten överdospreventiv utbildning och tillgång till naloxonspray, utredning och behandling av hepatit C, psykiatrisk utredning och behandling, samordnade insatser via socialtjänst och andra vårdgrannar, motiverande samtal med fokus på förbättrad hälsa och livskvalitet. Detta samtidigt som det finns en beredskap för förstärkta insatser när patienter önskar stöd och behandling för att leva utan bruk av narkotika och alkohol.

Insatser vid Harm Reduction räddar liv, minskar stigmatisering och ökar motivation till förbättrad hälsa och livskvalitet.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och nationella riktlinjer erbjuds underhållsbehandling med Buprenorfin eller Metadon. Vid traditionell behandling är målet för vården att patienten uppnår substansfrihet och rehabilitering. Behandlingsmål som inte fungerar för alla.

För mer information:
Mikael Sandell
Överläkare, enhetschef PRIMA Maria LARO
mikael.sandell@prima.se

Katarina Kouthoofd
Verksamhetschef Maria Beroende
Leg. Sjuksköterska
katarina.kouthoofd@prima.se