Prima_Undersidor_11
PRIMA Maria Läkemedelsteamet
På läkemedelsteamet erbjuder vi behandling och rådgivning för patienter som har läkemedelsberoende av olika slag. Målet med behandlingen är att patienten ska sluta med beroendeframkallande läkemedel och lära sig nya strategier för att hantera de svårigheter då man tidigare tagit läkemedel.

Vi erbjuder strukturerad nedtrappning i kombination med motiverande samtal (MI) och arbetar med individuella vårdplaner. Vi har ett nära samarbete med övriga enheter på PRIMA Maria och har tillgång till slutenvård om det bedöms nödvändigt. Vi kan erbjuda grundkurs i Missbruk och beroende med information om bland annat beroendeutveckling och behandlingsmetoder, återfallsprevention med KBT-inriktning samt mindfulness, allt utifrån patientens behov.

Ansökan till läkemedelsteamet kan göras via telefonbokningen eller via remiss från läkare.

För dig som går på mottagningen
Öppettider medicinrummet, plan 1:
OBS! Stängt helgdagar
Måndag 16.00-17.30 *
Tisdag stängt
Onsdag stängt
Torsdag 16.00-17.30 *
OBS! Torsdagen den 20/6 kl 13.30-15.00
Fredag stängt
* Efter kl 17 ingång Wollmar Yxkullsgatan 25b, till höger in på gården.

Öppettider urinprovsmottagningen, plan 1:
OBS! Stängt helgdagar
Måndag 15.30-17.30 *
Tisdag stängt
Onsdag stängt
Torsdag 15.30-17.30 *
OBS! Torsdagen den 20/6 kl 13.00-15.00
Fredag stängt
* Efter kl 17 ingång Wollmar Yxkullsgatan 25b, till höger in på gården.

Telefon
0200-216 215
vardagar kl 8-17

Besöksadress
Wollmar Yxkullsgatan 25,1 tr
118 50 Stockholm
Fax 010-151 44 06

Vid frågor, förnya recept, boka/omboka/avboka tid eller andra liknande ärenden vänligen använd 1177s e-tjänster (inloggning via e-legitimation) eller ring vår växel på telefonnummer 0200-216 215.

E-post är endast avsedd för allmänna frågor då det inte går att garantera sekretessen. ange därför aldrig personnummer, symtom m.m.

Vid akut behov av beroendevård och efter kontorstid kontakta PRIMA Maria Akut som kan nås dygnet runt årets alla dagar. PRIMA Maria Akut hittar du på Maria sjukhus, Maria Prästgårdsgata 34 C, telefon 08-684 00 400. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Karin LavessonKarin Lavesson
Enhetschef
Leg. sjuksköterska
karin.lavesson@prima.se

Gabriela VlejaGabriela Vleja
Medicinsk ansvarig överläkare (MAL)
Specialist i psykiatri och beroendemedicin