Prima_Undersidor_32

PRIMA Järva
Välkommen till PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri Järva! Mottagningen är öppen för barn och ungdomar mellan 0–18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik och bor i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt kommunerna Järfälla, Sundbyberg och Upplands-Bro. Verksamheten är kostnadsfri.

Med måttlig till svår psykiatrisk problematik avses t.ex. depression, livsleda, misstänksamhet, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest som påverkar barnets fungerande.

Lindriga till måttliga psykiatriska problem hänvisas till första linjen. Med lindriga till måttliga psykiatriska problem avses t.ex. sömnstörning, oro, rädsla och nedstämdhet. För att hitta en mottagning nära dig, var god se information på 1177: Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län – 1177.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar med frågeställning Autism och eller ADHD efter remiss från skolhälsovården. Neuropsykiatriska utredningar för ungdomar födda 2010 eller tidigare och där den huvudsakliga frågeställningen är ADHD görs av BUMM med tilläggsavtal.

Här kan du läsa om hur ett nybesök, vidare insatser, utredning och behandling går till. Barn och unga mellan 12-17 år erbjuds alltid grundläggande psykoedukation i grupp tillsammans med sina vårdnadshavare. Ungdomar över 14 år ingår också i ett samarbetsprojekt med Maria Ungdom. Vidare erbjuder vi informationsträffar och anhörigutbildningar om ADHD och autismspektrum.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 08.00–17.00

Besöksadress
Rinkebysvängen 70 C, plan 2
163 74 Spånga
Hitta hit
Jarva

Vi har telefonrådgivning under mottagningens öppettider. Välkommen att ringa oss.
Telefon 08-410 60 710
Du kan också mejla oss dina frågor.
E-post jarva@prima.se 
Det går också bra att kontakta oss via 1177.
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.

bläckfiskliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Vi på PRIMA Järva

Hanna Duke, enhetschef
Leg. psykolog

Åsa Schlyter, verksamhetschef
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

Sarah ASarah Ahari
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini
Leg. läkare, medicine doktor,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri,
specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

Dimitar Krastev
Leg. psykolog

Viktoria Ilkan
Leg. psykolog

Ginnie Jansson
Administratör

Linda Rosenkvist
Leg. psykolog

Ida SIda Svensson
Leg. psykolog

Anneli Widlöf
Medicinsk sekreterare

Sanna Belfrage
Leg. sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Yasmin Blomqvist
Leg. arbetsterapeut

Johanna Mellblom
Leg. sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin, dipl. samtalsterapeut i ACT/KBT

Annika Hyvärinen
Leg. Psykolog

Miia Ekholm
Leg. Psykolog, specialist i neuropsykologi

Roosamari Huikari
Leg. Psykolog

Jenny Larsson
Leg. Kurator

Sara Karlsson
Leg. Kurator

Victoria Thun
Leg. Sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Annelie Gustafsson
Leg. Sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Martina Barnevik Olsson
Leg. läkare, medicine doktor,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Diana Shakhitian
Administratör

Binnur Dölek
Medicinsk sekreterare

Anneli Blom
Leg. psykolog, bitr. enhetschef

Amanda Wahlgren
Psykologassistent

Valter Bosund
PTP-psykolog

Andrea Ekroth
Leg. läkare

Harald Ernestam
Leg. psykolog

Stina Rehn
Administratör

Leyla Ahmed
Leg. sjuksköterska

Tuva Widlöf
Administratör

Paul Ibrahim
Leg. psykolog

Gabriela Hernandez Martinez
Leg. psykolog

Allan Kanat
Leg. psykolog

Brigitta Nagy
Psykologassistent

Laura Stigsdotter Griffin
PTP-Psykolog