Prima_Undersidor_32

 

PRIMA Järva
Välkommen till PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri Järva! Mottagningen är öppen för barn och ungdomar mellan 0–18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik och bor i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Verksamheten är kostnadsfri.

Med måttlig till svår psykiatrisk problematik avses t.ex. depression, livsleda, misstänksamhet, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest som påverkar barnets fungerande.

Lindriga till måttliga psykiatriska problem hänvisas till första linjen. Med lindriga till måttliga psykiatrisk problem avses t.ex. sömnstörning, oro, rädsla och nedstämdhet. För att hitta en mottagning nära dig, var god se information på 1177 Vårdguiden: Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län – 1177 Vårdguiden.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar där den huvudsakliga frågeställningen är autism efter remiss från skolhälsovården. Neuropsykiatriska utredningar där den huvudsakliga frågeställningen är ADHD görs av BUMM med tilläggsavtal.

Vi tar även emot blivande föräldrar som hänvisats till oss från mödravården när det finns en oro inför det blivande föräldraskapet och föräldrar med små barn som hänvisas från BVC där det finns en oro eller problem med det barnet.

Här kan du läsa om hur ett nybesök, vidare insatser, utredning och behandling går till. Barn och unga mellan 12-17 år erbjuds alltid grundläggande psykoedukation i grupp tillsammans med sina vårdnadshavare. Ungdomar över 14 år ingår också i ett samarbetsprojekt med Maria Ungdom. Vidare erbjuder vi informationsträffar och anhörigutbildningar om ADHD och autismspektrum och om självskadebeteende.

I samverkan med Maria Ungdom, Järvapsykiatrin och Beroendecentrum Stockholm deltar PRIMA i Järva Unga Specialistcenter.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 08.00–17.00

Besöksadress
Rinkebysvängen 70 C, plan 2
163 74 Spånga
Hitta hit
Jarva

Vi har telefonrådgivning under mottagningens öppettider. Välkommen att ringa oss.
Telefon 08-410 60 710
Du kan också mejla oss dina frågor.
Mejl jarva@prima.se 
Det går också bra att kontakta oss via 1177 Vårdguiden.

bläckfiskliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-616 69 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Vi på PRIMA Järva

Linda_RosenkvistLinda Rosenkvist, enhetschef
Leg. psykolog
linda.rosenkvist@prima.se

Ida SIda Svensson, biträdande enhetschef
Leg. psykolog
ida.svensson@prima.se

Sarah ASarah Ahari
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
sarah.ahari@prima.se

 Susanne Ashtab Berhane Susanne Ashtab Berhane
Leg. arbetsterapeut
susann.ashtab-berhane@prima.se

AdrianIAdrian Iliste
Leg. psykolog
adrian.iliste@prima.se

Viktoria Ilkan Viktoria Ilkan
Leg. psykolog
viktoria.ilkan@prima.se

Ginnie JanssonGinnie Jansson
Administratör
ginnie.jansson@prima.se

Priscilla PalumboPriscilla Palumbo
Administratör
priscilla.palumbo@prima.se

Åsa SchlyterÅsa Schlyter, verksamhetschef, medicinskt ansvarig
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

Anna TrankellAnna Trankell
Leg. hälso- och sjukvårdskurator
anna.trankell@prima.se

Anneli WidlöfAnneli Widlöf
Medicinsk sekreterare
anneli.widlof@prima.se

Qadro Rage Ahmed
Leg. sjuksköterska
qadro.ahmed@prima.se

Eero Dahlin
ST-läkare
eero.dahlin@prima.se

Shakar Gorgi
PTP-psykolog
shakar.gorgi@prima.se

Lovisa Harrius
PTP-psykolog
lovisa.harrius@prima.se

Susanne Karlsson Elvin
Administratör
susanne.karlsson-elvin@prima.se

Paul Ibrahim
Leg. psykolog
paul.ibrahim@prima.se

Zena Said El-Haj Ibrahim
Leg. psykolog
zena.elhajibrahim@prima.se

Johanna Mellblom
Leg. sjuksköterska
johanna.mellblom@prima.se

Maria HMaria Hellström
Leg. sjuksköterska
Föräldraledig