Prima_Undersidor_33

PRIMA Handen
Välkommen till PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri Handen! Mottagningen är öppen för barn och ungdomar mellan 0–18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik och bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kommun. Verksamheten är kostnadsfri.

Med måttlig till svår psykiatrisk problematik avses t.ex. depression, livsleda, misstänksamhet, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest som påverkar barnets fungerande.

Lindriga till måttliga psykiatriska problem hänvisas till första linjen. Med lindriga till måttliga psykiatriska problem avses t.ex. sömnstörning, oro, rädsla och nedstämdhet. För att hitta en mottagning nära dig, var god se information på 1177: Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län – 1177.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar där den huvudsakliga frågeställningen är autism efter remiss från skolhälsovården. Neuropsykiatriska utredningar där den huvudsakliga frågeställningen är ADHD görs av BUMM med tilläggsavtal.

Vi tar även emot blivande föräldrar som hänvisats till oss från mödravården när det finns en oro inför det blivande föräldraskapet och föräldrar med små barn som hänvisas från BVC där det finns en oro eller problem med det barnet.

Läs här hur ett nybesök, vidare insatser, utredning och behandling går till.
Vi håller regelbundet en föreläsning om Vad är ångest. Läs mer.
Du är också välkommen på föreläsningen om Vad är depression. Läs mer.
Vidare erbjuder vi informationsträffar om ADHD och autismspektrumtillstånd. Läs mer.

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08.00-17.00
Tisdag klockan 08.00-19.00

Besöksadress
Handenterminalen 2, plan 9
136 40 Haninge
Hitta hit
Handen

Om du önskar ändra din bokade tid så ring eller mejla receptionen så hjälper vi dig snabbt.
Det går också bra att kontakta oss via 1177.
Vi har telefonrådgivning måndag-fredag klockan 08.00-17.00.
Välkommen att ringa oss.
Telefon 08-410 60 700
Du kan också mejla oss dina frågor.
E-post handen@prima.se
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.

Läs om PRIMA Handen i vår årsredovisning:
Virtuell terapi och PRIMA Hemma.
Tänka nytt och göra rätt.
Mini-Pia ger kraft.
Psykiatri på barnens villkor.

hareliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Vi på PRIMA Handen

Inger_GynningInger Gynning, enhetschef
Kurator, leg. psykoterapeut
inger.gynning@prima.se

Åsa SchlyterÅsa Schlyter, regionchef barnpsykiatri, medicinskt ansvarig
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

Anna_WiklundAnna Wiklund
Chefläkare Barn, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
anna.wiklund@prima.se

Sandra-AnderssonSandra Andersson
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Katrin Berglund Färje
Leg. läkare, specialist i psykiatri

Markus Björnström
Specialpedagog

Torkel CarlssonTorkel Carlsson
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Carl Granfors
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Görling
Leg. psykolog

Erika_JohanssonErika Johansson
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Heidi Kankaanranta
Leg. sjuksköterska

Madelene Lundin
Administrativ assistent

Maria_NesterudMaria Nesterud
Medicinsk sekreterare

Anna Rickardsson
Leg. psykolog

ElinSElin Skott
Leg. sjuksköterska

Asa_SoderstromÅsa Söderström
Leg. sjuksköterska

Frida Avelin
Medicinsk sekreterare

Christina Bell
Leg. psykolog

Eva Berglund
Leg. psykolog

Vasileios Binolis
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Anna Engström
Leg. sjuksköterska

Heléne Fröberg
Administrativ assistent

Emilia Förster
Leg. sjuksköterska

Sanna Gille
ST-läkare

Axel Årlind Lundström
PTP-psykolog

Aleksiina Martikainen
PTP-psykolog

Sara Sjödin McManus
Medicinsk sekreterare

Dimitrios Noussis
ST-läkare

William Russmark
Leg. psykolog

Eric Svensson
Leg. psykolog

Jennie Åberg Syed
Leg. psykolog

Alba Östergren
Administrativ assistent

Märta Embrink
Leg. psykolog
Föräldraledig

Sara Karlsson
Medicinsk sekreterare
Föräldraledig