Prima_Undersidor_33

PRIMA Handen
Välkommen till PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri Handen! Mottagningen är öppen för barn och ungdomar mellan 0–18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik och bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kommun. Verksamheten är kostnadsfri.

Med måttlig till svår psykiatrisk problematik avses t.ex. depression, livsleda, misstänksamhet, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest som påverkar barnets fungerande.

Lindriga till måttliga psykiatriska problem hänvisas till första linjen. Med lindriga till måttliga psykiatriska problem avses t.ex. sömnstörning, oro, rädsla och nedstämdhet. För att hitta en mottagning nära dig, var god se information på 1177: Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län – 1177.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar med frågeställning Autism och eller ADHD efter remiss från skolhälsovården. Neuropsykiatriska utredningar för ungdomar födda 2010 eller tidigare och där den huvudsakliga frågeställningen är ADHD görs av BUMM med tilläggsavtal.

Här finns även PRIMA Trans som erbjuder psykologisk behandling i grupp för barn och unga (upp till 18 år) som funderar över sin könsidentitet samt föräldragrupper. Grupper startas löpande under året.
Gruppernas fokus är att minska oro och ångest kopplad till minoritetsstress samt bygga resilience och skapa copingstrategier för både barn och föräldrar.
Vi erbjuder även klinisk handledning, konsultation och utbildning med specialistkompetens inom HBTQ-psykologi/psykoterapi.

Läs här hur ett nybesök, vidare insatser, utredning och behandling går till.
Vi håller regelbundet en föreläsning om Vad är ångest. Läs mer.
Du är också välkommen på föreläsningen om Vad är depression. Läs mer.
Vidare erbjuder vi informationsträffar om ADHD och autismspektrumtillstånd. Läs mer.

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08.00-17.00
Tisdag klockan 08.00-19.00

Besöksadress
Handenterminalen 2, plan 9
136 40 Haninge
Hitta hit
Handen

Om du önskar ändra din bokade tid så ring eller mejla receptionen så hjälper vi dig snabbt.
Det går också bra att kontakta oss via 1177.
Vi har telefonrådgivning måndag-fredag klockan 08.00-17.00.
Välkommen att ringa oss.
Telefon 08-410 60 700
E-post handen@prima.se
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster eller telefon. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post

Läs om PRIMA Handen i vår årsredovisning:
Virtuell terapi och PRIMA Hemma.
Tänka nytt och göra rätt.
Mini-Pia ger kraft.
Psykiatri på barnens villkor.

hareliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Vi på PRIMA Handen

Inger_GynningInger Gynning, enhetschef
Kurator, leg. psykoterapeut
inger.gynning@prima.se

Anna_WiklundAnna Wiklund
Chefläkare Barn, specialist i barn- och ungdomspsykiatri & Medicinsk ansvarig
anna.wiklund@prima.se

Jacob-Andersson.jpgJacob Andersson
PTP-psykolog

Katrin Berglund Färje
Leg. läkare, specialist i psykiatri

Markus Björnström
Specialpedagog

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini
Leg. läkare, medicine doktor,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri,
specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

Erika_JohanssonErika Johansson
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Heidi Kankaanranta
Leg. sjuksköterska

Dimitar KrastevDimitar Krastev
Leg. psykolog

Madelene Lundin
Administrativ assistent

Åsa MårsellÅsa Mårsell
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Anna Rickardsson
Leg. psykolog

ElinSElin Skott
Leg. sjuksköterska

Solgerd_SydhSolgerd Sydh
Specialpedagog

Asa_SoderstromÅsa Söderström
Leg. sjuksköterska

Maria KindstedtMaria Kindstedt
Leg. psykolog

Katarina FrydmanKatarina Frydman
Leg. läkare

Christina Bell
Leg. psykolog

Eva Berglund
Leg. psykolog

Vasileios Binolis
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Fanny Ellfolk
Kurator

Märta Embrink
Leg. psykolog

Anna Engström
Leg. sjuksköterska

Heléne Fröberg
Administrativ assistent

Emilia Förster
Leg. sjuksköterska

Aleksiina Martikainen
Leg. psykolog

William Russmark
Leg. psykolog

Sara Sjödin McManus
Medicinsk sekreterare

Elin Stavrén Eriksson
ST-läkare

Amanda Stechnij-Ramidh
PTP-psykolog

Eric Svensson
Leg. psykolog

Jennie Åberg Syed
Leg. psykolog

Axel Årlind Lundström
Leg-psykolog

Jenny Åkerblom
Medicinsk sekreterare

Julia Leander
Administratör

Emelie Blesch Alsuleiman
Medicinsk sekreterare

Torkel CarlssonTorkel Carlsson
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Görling
Leg. psykolog
Föräldraledig

Sara Karlsson
Medicinsk sekreterare
Föräldraledig