Prima_Undersidor_33

PRIMA Handen
Välkommen till PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri Handen! Mottagningen är öppen för barn och ungdomar mellan 0–18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik och bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö kommun. Verksamheten är kostnadsfri.

Med måttlig till svår psykiatrisk problematik avses t.ex. depression, livsleda, misstänksamhet, psykos, ätstörning, tvång och svårare former av ångest som påverkar barnets fungerande.

Lindriga till måttliga psykiatriska problem hänvisas till första linjen. Med lindriga till måttliga psykiatriska problem avses t.ex. sömnstörning, oro, rädsla och nedstämdhet. För att hitta en mottagning nära dig, var god se information på 1177: Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län – 1177.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar med frågeställning Autism och eller ADHD efter remiss från skolhälsovården. Neuropsykiatriska utredningar för ungdomar födda 2014 eller tidigare och där den huvudsakliga frågeställningen är ADHD görs av BUMM med tilläggsavtal.

Om du är tidigare patient på Prima Lifespan eller Prima OCD och behöver beställa journalkopior gör du detta via PRIMA Handen på 1177.

Här finns även PRIMA Trans som erbjuder psykologisk behandling i grupp för barn och unga (upp till 18 år) som funderar över sin könsidentitet samt föräldragrupper. Grupper startas löpande under året.
Gruppernas fokus är att minska oro och ångest kopplad till minoritetsstress samt bygga resilience och skapa copingstrategier för både barn och föräldrar.
Vi erbjuder även klinisk handledning, konsultation och utbildning med specialistkompetens inom HBTQ-psykologi/psykoterapi.

Läs här hur ett nybesök, vidare insatser, utredning och behandling går till.
Vi håller regelbundet en föreläsning om Vad är ångest. Läs mer.
Du är också välkommen på föreläsningen om Vad är depression. Läs mer.
Vidare erbjuder vi informationsträffar om ADHD och autismspektrumtillstånd. Läs mer.

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 08.00-17.00
Tisdag klockan 08.00-19.00

Besöksadress
Handenterminalen 2, plan 9
136 40 Haninge
Hitta hit
Handen

Om du önskar ändra din bokade tid, kontakta oss via 1177 eller ring oss så hjälper vi dig. Vår telefon är öppen måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Välkommen att ringa oss.
Telefon 08-410 60 700

Läs om PRIMA Handen i vår årsredovisning:
Virtuell terapi och PRIMA Hemma.
Tänka nytt och göra rätt.
Mini-Pia ger kraft.
Psykiatri på barnens villkor.

hareliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Vi på PRIMA Handen

Inger_GynningInger Gynning, enhetschef
Kurator, leg. psykoterapeut
inger.gynning@prima.se

Anna_WiklundAnna Wiklund
Chefläkare Barn, specialist i barn- och ungdomspsykiatri & Medicinsk ansvarig
anna.wiklund@prima.se

Miriam MontemartilloMiriam Montemartillo
Överläkare, Specialist i barn- och ungdomspsykiatri & Medicinskt ansvarig
miriam.montemartillo@prima.se

Åsa SchlyterÅsa Schlyter, verksamhetschef
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

Markus Björnström
Specialpedagog

Erika_JohanssonErika Johansson
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Heidi Kankaanranta
Leg. sjuksköterska

Madelene Lundin
Administrativ assistent

Åsa MårsellÅsa Mårsell
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Anna Rickardsson
Leg. psykolog, bitr. Enhetschef

Solgerd_SydhSolgerd Sydh
Specialpedagog

Asa_SoderstromÅsa Söderström
Leg. sjuksköterska

Maria KindstedtMaria Kindstedt
Leg. psykolog

Katarina FrydmanKatarina Frydman
Leg. läkare

Jenny Görling
Leg. psykolog

Sara Karlsson
Medicinsk sekreterare

Bilge Demirel
ST-läkare

Christina Bell
Leg. psykolog

Eva Berglund
Leg. psykolog

Evelina Krumm
PTP-psykolog

Märta Embrink
Leg. psykolog

Heléne Fröberg
Administrativ assistent

Aleksiina Martikainen
Leg. psykolog

Justus Ekros
Leg. psykolog

Sara Sjödin McManus
Medicinsk sekreterare

Amanda Stechnij-Ramidh
Leg. Psykolog

Maja Björnström
Administratör

Julia Leander
Administratör

Emelie Blesch Alsuleiman
Medicinsk sekreterare

Malin Nielsen
Arbetsterapeut

Mari Vergara
Sjuksköterska

Victoria Ringblom
Leg. Psykolog

Emilia Förster
Leg. Sjuksköterska

Hana Khani
Leg. Psykolog

Izabell Jöraas Skoogh
PTP-Psykolog

Marielle Tysk
Leg. Sjuksköterska

Nicholine Hultman
Leg. Sjuksköterska

Sara Suarez
PTP-Psykolog

Sofia Andersson
Läkare

Sofia Póvoa Cronberg
ST-läkare

Caroline Häljeskog
Medicinsk sekreterare