PRIMA Ledning

Mari Mari Björelind, VD
mari.bjorelind@prima.se


AsaLundbergSchlyterÅsa Schlyter, utbildningsansvarig
Verksamhetschef barnpsykiatri
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

David David Eberhard
Verksamhetschef PRIMA Maria Beroende
Leg. läkare, specialist i vuxenpsykiatri
david.eberhard@prima.se

AndersBerntssonAnders Berntsson, vice VD
Verksamhetsområdeschef vuxenpsykiatri
Leg läkare, specialist i vuxenpsykiatri
anders.berntsson@prima.se

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini, forskningsansvarig
Leg. läkare, medicine doktor, specialist i barn-
och ungdomspsykiatri, specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

Åsa Åsa Lindholm
Ekonomichef
asa.lindholm@prima.se

Anna Anna Wiklund
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
anna.wiklund@prima.se

Ann Ann Reinebo Robertsson
Verksamhetschef PRIMA Liljeholmen
Leg. sjuksköterska
ann.robertsson@prima.se

Elisabeth Elisabeth Hjärne
Chef för staben
elisabeth.hjarne@prima.se