PRIMA Ledning

Åsa S Åsa Schlyter
Regionchef barnpsykiatri
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

Lars Lars Öhrmalm
Regionchef Liljeholmen
Leg. läkare, medicine doktor, specialist i vuxenpsykiatri
lars.ohrmalm@prima.se

AndersBerntssonAnders Berntsson
Leg. läkare, specialist i vuxenpsykiatri,
chefläkare vuxenpsykiatri
anders.berntsson@prima.se

MaiBritt MaiBritt Giacobini
Leg. läkare, medicine doktor, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

AnnaAnna Wiklund
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, chefläkare barnpsykiatri
anna.wiklund@prima.se