Prima_Undersidor_44

 

PRIMA Forskning

Forskningsprojekt
—————————————————————

Pågående projekt
Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning (CPF). Studien är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Studien är godkänd av EPM (Dnr 2020-02798).

Ett viktigt mål för studien är att förstå hur kort- och långsiktiga effekter av covid-19 påverkar den psykiska hälsan hos redan utsatta grupper som har eller har haft psykiatriska symtom. Läs mer här.

BAMBA-studien (Behandling av ADHD med mag-/tarmbakterier)
Studien är ett samarbete mellan PRIMA och Karolinska institutet och undersöker om ”snälla” mjölksyra-bakterier kan minska ADHD-symtom. Läs mer här.

MaiBritt Giacobini, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.
Kartläggning av genetiska faktorer som orsak till autismspektrumtillstånd

Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Effekten av psykoedukation i kombination med motiverande samtal på val av behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom

Avslutade projekt
Karin Collste, SBI/PET-centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset och ”Stockholm Schizophrenia Project”, Karolinska Institutet
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28

Linnéa Eklöf, Certec, Institutionen för Rehabiliteringsteknik och design, Lunds Tekniska Högskola
Design av kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD

Martina Barnevik Olsson, Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Tidiga tecken på utvecklingsavvikelser hos förskolebarn – prediktorer för bestående funktionsnedsättning

Eric Olsson, PRIMA, Danderyds sjukhus samt Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet
Schizofreni och andra icke affektiva psykossjukdomar – riskfaktorer för suicid och kardiovaskulär död

Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Attityder till antipsykotisk behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom
”Perceptions and knowledge of antipsychotics among mental health professionals and patients” – Läs mer.

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni – Läs mer.

”Lower levels of the glial cell marker TSPO in drug-naive first-episode psychosis patients as measured using PET and [11C]PBR28” – Läs mer.

”Core executive functions are associated with success in young elite soccer players” – Läs mer.

”Medical history of discordant twins and environmental etiologies of autism” – Läs mer.

Kristoffer NT Månsson, leg. psykolog, doktorand i klinisk psykologi, PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen, har i dagarna publicerat en artikel om hjärnans strukturella plasticitet efter KBT för social ångest: Läs mer.

”Association of cumulative early medical factors with autism and autistic symptoms in a population-based twin sample” – Läs mer.

Läs mer om publikationer med medförfattare från PRIMA.

Forskningsanslag
—————————————————————

PRIMA Barn- och Ungdomspsykiatri har beviljats medel för 2021 om 320 000 kronor från Innovationsfonden Region Stockholm för projektet PRIMA 360, VR-behandling för social ångest och emotionell färdighetsträning hos barn och ungdomar.

—————————————————————

ANSLAG FÖR STÖD AV PSYKIATRISK FORSKNING ELLER FORSKARUTBILDNING
PRIMA är en tongivande privat leverantör av vårdtjänster inom den psykiatriska specialistvården. PRIMA driver bl.a. barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Handen, Botkyrka och Järva, PRIMA Lifespan, PRIMA Trans och PRIMA BUMM, har ansvar för den psykiatriska vården för vuxna i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen och driver beroendevård via PRIMA Maria Beroende.

PRIMA delar ut anslag till forskning 2020
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 26 maj 2020 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Ellen Edberg Huss
Mental Health Problems in Extremely Preterm Children: Longitudinal Predictors
165 000 kronor

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
500 000 kronor

Elin Skott
ADHD hos barn och vuxna: tarmflorans påverkan på hjärnan och nya behandlingsmöjligheter
335 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2019
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 26 maj 2019 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 850 000 kronor. De anslag som beviljades var följande:

Michaela Wallhem
Kvalitativ studie av familjers upplevelser av att genomgå internetförmedlad KBT för ungdomar med GAD (”Barninternetprojeket (BIP)”
100 000 kronor

David Eberhard
Nya kausala förklaringsmodeller för neuropsykiatriska tillstånd
50 000 kronor

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
400 000 kronor

Elin Skott
ADHD hos barn och vuxna: tarmflorans påverkan på hjärnan och nya behandlingsmöjligheter
300 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2018
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 30 januari 2018 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Maria Kindstedt
HBTQ-kompetens och mikroaggressioner i terapisituationer
50 000 kronor

Torbjörn Vestberg
Role of above average executive functions in behaviour
50 000 kronor

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
500 000 kronor

Elin Skott
The gut flora: new treatment possibilities for ADHD
200 000 kronor

Dan Wetterborg
Är dialektisk beteendeterapi lika effektivt för män som för kvinnor?
200 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2017
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 20 februari 2017 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Torkel Carlsson
Early Medical Adversity in Twins and Environmental Etiologies of Autism
325 000 kronor

Pauliina Ikonen Victorsson
PET studies of the thalamic dopamine system in schizophrenia: relationship to immune activation, genetic factors and cognition
325 000 kronor

Karin Collste
Immunsystemets roll i hjärnan vid schizofreni: PETstudier med radioliganden [11C]PBR28
200 000 kronor

Maud Palmgren
Problematisk skolfrånvaro (”hemmasittande”) vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: en enkätstudie och systematisk kunskapsöversikt
150 000 kronor

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2016
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 17 februari 2016 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Karin Collste
Immunaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28.
300 000 kronor.

Torbjörn Vestberg
Role of above average executive functions in behaviour.
400 000 kronor.

Jonas Svensson
PET studies of the monoaminergic systems in relation to affective disorders.
300 000 kronor.

——————————————————————–

PRIMA delar ut anslag till forskning 2015
Efter beredning av PRIMAs Evidensråd fattade PRIMAs styrelse den 21 januari 2015 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Ioannis Pantiziaras
Virtual encounters with traumatized refugee patients for enhancing clinical, interpresonal and intercultural competence
200 000 kronor

Karin Collste
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28
300 000 kronor

Anne-Christine Fredman
ECTA – Epidemiology and clinical trials in ADHD
300 000 kronor

Jonas Hälldin
Toll-like receptorer och järnmetabolism vid depression
200 000 kronor
——————————————————————–

För 2014 har PRIMA delat ut medel för forskarmånader till följande mottagare och projekt:

Torkel Carlsson
Early Autism Sweden (EASE) – Autism och tidig utveckling

Lina Poltrago
Roots of Autism/ADHD Twin Study Sweden (RATSS)

Amanda Stålhandske
Longterm effects of ADHD medication on academic score and ultimate educational attainment

Dan Wetterborg
Män med borderline personlighetsstörning

Kristoffer NT Månsson
En forskningsstudie av hur ett internetbaserat stödsystem kompletterar traditionell KBT för patienter vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning

PRIMAs grundläggande arbetssätt är att alltid utgå ifrån patienten och ge evidensbaserad vård, vård som är väl förankrad i vetenskapen. Och för att kunna erbjuda psykiatri av högsta kvalitet är det naturligt och självklart för PRIMA att satsa på forskning. Det är genom den vi kan utveckla och utvärdera befintliga behandlingsmetoder. Forskning är även nödvändig för att få fram nya verksamma och effektiva metoder för optimal diagnostik, utredning, behandling och uppföljning.

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter.

PRIMA har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och har även ett etablerat internationellt nätverk med framstående utländska psykiatriska kliniker. Därutöver deltar PRIMA i flera läkemedelsprövningar.


Vi på PRIMA Forskning
MaiBrittGiacobiniVill du veta mer om PRIMAs forskning,
kontakta forskningsansvarig
MaiBritt Giacobini.
maibritt.giacobini@prima.se

Har du en forskningsidé?
Har du en klinisk frågeställning eller idé som du vill utveckla men känner att du inte kommer vidare? Tveka inte att kontakta oss här.

Läs om PRIMAs forskning i vår årsredovisning:
Bra forskning ger utveckling.
Ny forskning visar att långsiktigt stöd behövs.
PRIMAs forskning förändrar.
Forskningen är PRIMAs bas.
PRIMA satsar på forskning.

blad2liten