Prima_Undersidor_36

 

PRIMA Miljö & Hållbarhet
Miljö

PRIMAs verksamhet bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet gynnar miljön för att förebygga ohälsa. De val vi gör i det dagliga arbetet bidrar till en bättre miljö. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav från beställare inom miljöområdet.

Vi minskar PRIMAs miljöpåverkan genom att:
• engagera och informera våra medarbetare
• skapa funktionella rutiner för att integrera miljöarbetet i verksamhetens processer
• ta hänsyn till miljöpåverkan vid större beslut
• beakta läkemedelshantering
• välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minimeras
• belysa miljöpåverkan i forskningsprojekt som helt- eller delvis finansieras av PRIMA
• förebygga skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet
• stödja och följa upp miljöarbetet

PRIMA är sedan den 14 mars 2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001 – Miljöcertifikat.

Hållbarhet

Läs mer om PRIMAs hållbarhetsarbete:
Hållbarhetsrapport 2020.
Hållbarhetsrapport 2019.
Hållbarhetsrapport 2018.
Hållbarhetsrapport 2017.
Mycket snack, mer verkstad.

Visselblåsartjänst

Läs mer om visselblåsartjänsten WhistleB.

bladliten

Johanna_Eriksson

Om du önskar ta del av miljöpolicyn i dess helhet eller om du har andra frågor kring PRIMAs miljöarbete, kontakta Hållbarhetsansvarig
Johanna Eriksson
johanna.eriksson@prima.se

miljo