Prima_Undersidor_36

 

PRIMA Miljö & Hållbarhet
Miljöpolicy

Prima Vårds affärsområden innefattar vårdval och upphandlad verksamhet som består av barnmorskemottagning, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, BVC, företagshälsovård, psykisk hälsa, barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, psykiatrisk specialistvård för vuxna, beroendevård, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, specialiserad gynekologi och sexuell hälsa. Verksamheterna bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Genom ständiga förbättringar för en minskad miljöpåverkan av det dagliga arbetet ska verksamheterna:
• hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget
• upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa
• särskilt beakta läkemedelshantering och läkemedelsförskrivningar
• vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt
• hushålla med material, energi och minimera spill
• göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster
• sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan
• hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten
• klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning
• vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med aktuella regioners miljöambitioner.

PRIMA är sedan den 14 mars 2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Certifikat ISO 14001

Hållbarhet

Läs mer om PRIMAs hållbarhetsarbete:
Hållbarhetsrapport 2022.
Hållbarhetsrapport 2021.
Hållbarhetsrapport 2020.
Hållbarhetsrapport 2019.
Hållbarhetsrapport 2018.
Hållbarhetsrapport 2017.
Mycket snack, mer verkstad.

Visselblåsartjänst

Läs mer om visselblåsartjänsten WhistleB.

bladliten

Om du har andra frågor kring PRIMAs miljöarbete, kontakta miljo@primavard.se

miljo