Start3

Angående Corona-viruset
Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. För att undvika onödiga avgifter för uteblivet besök, kontakta mottagningen om du har symtom och efterhör om ditt bokade besök istället kan genomföras via telefon/video eller om det behöver flyttas fram.
Mer information om Corona-viruset kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Om du som vuxen vill ha hjälp att prata om Corona-viruset med ett barn, här hittar du några råd.

PRIMA gör skillnad för barn, unga och vuxna

PRIMA Barnpsykiatri

Vi har fyra mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm. Du som är upp till 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Barn- och ungdomsmedicin

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år i behov av medicinsk specialistvård. Mottagningen erbjuder även neuropsykiatriska utredningar och behandling av ADHD.

PRIMA Vuxenpsykiatri

Vi har två öppenvårdsmottagningar för vuxna i Stockholm. Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Maria Beroende

Vi bedriver specialiserad beroendevård för vuxna på Maria sjukhus och ett antal tillhörande mottagningar.

Läs mer i våra artiklar om alkohol och droger.

PRIMA Utbildning

Genom kunskap får man insikter om vilka svårigheter som är kopplade till diagnosen. Och när vi förstår kan vi också hjälpa, stödja och möta problemen på ett annat och bättre sätt.

PRIMA Forskning

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att och förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och utländska psykiatriska kliniker.

Other languages.