Prima_Undersidor_41

 

PRIMA

Barnmottagningar

Barn- och ungdomsmedicin (BUMM):
Brommaplan. 08-410 511 05

Barn- och ungdomspsykiatri:
Handen. 08-410 60 700
Järva. 08-410 60 710

blommorliten

Vuxenmottagningar

Vuxenpsykiatri:
Gröndal. 08-580 04 150
Liljeholmen. 08-580 04 050

Körkorts- och intygsmottagning:
Körkorts- och intygsmottagning. 08-684 00 404

Beroendevård:
Maria Öppenvård Beroende. 0200-216 215
Maria Akut. 08-684 00 400
Maria Avdelning 1. 08-684 00 301
Maria Avdelning 1 Öppenvård. 08-684 00 397 /
073-901 54 93
Maria Fri. 08-684 00 350
Maria LARO. 0200-216 215
Maria Läkemedelsteamet. 0200-216 215

Maria Nacka Beroende (lokal mottagning).
08-718 77 00
Maria Södermalm Beroende (lokal mottagning).
08-508 132 08
Maria Ung. 08-684 00 380
Maria Värmdö Beroende (lokal mottagning).
08-684 00 365

PRIMA Vuxen Brukarråd.

PRIMA Jour- och bedömningsteam (vardagar klockan 17.00-22.00, helger klockan 08.00-22.00). 08-580 041 00

PRIMA Maria Akut (dygnet runt årets alla dagar). 08-684 00 400

Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Other languages.

Om du har frågor kring PRIMAs hemsida, kontakta prima@prima.se.

E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.