Prima_Undersidor_44

Journalfrågor

Sammanhållen journalföring
På PRIMA använder vi journalsystemet TakeCare. Inom TakeCare tillämpas sammanhållen journalföring vilket innebär att vi på PRIMA kan, med tillstånd från dig som patient, ta del av dina journaler hos andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Detta för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

Om du vill veta mer, läs på 1177 eller i vårt informationsblad om sammanhållen journal och spärrar.

Journalkopior
Du som är/har varit patient på PRIMA Vuxenpsykiatri inom Stockholms län kan läsa din journal på nätet via 1177. För journaler före mars 2017, vänd dig till din mottagning så hjälper de dig.

Du som har varit patient på PRIMA Vuxenpsykiatri Norrköping kan läsa din journal via 1177. Region Östergötland har tagit över ansvaret för utlämnande av eventuella pappersjournaler, regionarkivet@regionostergotland.se.

Du som har varit patient på en PRIMA-mottagning som nu övertagits av annan vårdgivare kan läsa din journal genom att logga in på 1177. För journalanteckningar före mars 2017, logga in på 1177 och sök efter PRIMA Liljeholmen under ”Mottagningar”, ”Hitta och lägg till”. Här hittar du en lathund som beskriver hur du gör.

Försäkringsbolag samt vårdgivare som inte har TakeCare-journalsystem, och önskar journaler från tidigare PRIMA-mottagningar, kan skicka in begäran om journalkopior med fullmakt till PRIMA Liljeholmen, Katrinebergsvägen 6, plan 4, 117 43 Stockholm. Du som inte har tillgång till 1177s e-tjänster, använd denna blankett.

Journalspärr
Du som önskar lägga eller häva en spärr på din PRIMA-journal, logga in på 1177 och sök efter din PRIMA-mottagning under ”Mottagningar”, ”Hitta och lägg till”. Här hittar du en lathund som beskriver hur du gör. Om du önskar spärra eller häva en journal från en tidigare PRIMA-mottagning (en mottagning som t.ex. blivit övertagen av annan vårdgivare) anger du PRIMA Liljeholmen som mottagning under ”Hitta och lägg till” och anger vilken mottagning det gäller.

Journalkopior barn
Önskar du journalkopior för ditt barn eller dig själv (om du gått på PRIMAs mottagningar som barn), vänd dig direkt till den mottagning det gäller. Telefonnummer och adresser hittar du under respektive mottagning i övre menyn.

Vid frågor, kontakta din mottagning eller PRIMA Liljeholmen på telefon 08-580 040 50 om det gäller tidigare PRIMA-mottagningar.

cikorialiten