Prima_Undersidor_11
PRIMA Körkorts- och intygsmottagning
Välkommen till PRIMA Körkorts- och intygsmottagning! Läs mer nedan om våra tjänster för körkortsärenden, intyg/drop-in samt legitimationsärenden (IVO).
Körkortsmottagning

Vi erbjuder läkarintyg och provtagning för dig som erhållit föreläggande från Transportstyrelsen. Så snart du erhållit ditt föreläggande där Transportstyrelsen fastslagit observationstid, kan du boka tid på vår mottagning. Se till att ha föreläggandet till hands när du bokar tid.

Körkortsmottagningen tar endast emot ärenden med föreläggande från Transportstyrelsen avseende alkohol och narkotika, vi utfärdar inte intyg avseende lämplighet vid annan somatisk eller psykiatrisk diagnos eller funktionspåverkan, exempelvis ADHD eller diabetes.

Till första mötet tar du med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt giltig ID-handling. Den sammanfattande bedömningen i intyget till Transportstyrelsen gäller din lämplighet som körkortsinnehavare och grundar sig på huruvida ett missbruk/beroende existerar eller inte.

Inom en snar framtid kommer vi även erbjuda möjlighet att ge dig intyg avseende alkolås.

Intygsmottagning – drop-in

Drop-in för dig som vill uppvisa drogfrihet genom provtagning där denna inte är nödvändig för annan behandling på kliniken. Öppettider måndag och onsdag klockan 13.00-14.00.

Mottagning för legitimationsärenden (IVO)

När du fått din prövotid fastställd och har föreläggandet från IVO så är du välkommen att boka tid på vår intygsmottagning. Ha föreläggandet till hands då du bokar tid.

Besöksadress
Maria Prästgårdsgata 34 A
118 52 Stockholm

Telefon 08-684 00 404
Telefontid helgfri måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00-11.00
E-post korkort@prima.se
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.

Vid akut behov av beroendevård och efter kontorstid kontakta PRIMA Maria Akut som kan nås dygnet runt årets alla dagar. PRIMA Maria Akut hittar du på Maria sjukhus, Maria Prästgårdsgata 34 C, telefon 08-684 00 400. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Kontakt:

Maria Andersson
Kontaktperson Körkort- och intrygsmottagningen
Leg. Sjuksköterska
maria.andersson@prima.se