Category Forskning

Vetenskapliga publikationer från PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB

Lista över publikationer som återfinns i PubMed med minst en medförfattare från PRIMA Proinflammatory mediators and their associations with medication and comorbid traits in children and adults with ADHD Eur Neuropsychopharmacol (2020) Nov 4;S0924-977X(20)30914-7. Liu L Yang  1 , Miranda Stiernborg  1 , Elin Skott  2 , Åsa Söderström  3 , MaiBritt Giacobini  4 , Catharina Lavebratt  5 1 Department

Läs mer →