Author Matilda Waern

Autism-återgivningsmapp för föräldrar

Checklista efter utredning – autism Hitta rätt Om SoL och LSS Stöd till barn med autism Om autism för barn: https://www.sjalvhjalppavagen.se/barn/autism/ https://attention.se/wp-content/uploads/2014/12/ladda-ner-skriften-som-pdf.pdf Om autism för ungdomar: https://www.ungochasperger.se/ https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/aspergers-syndrom/aspergers-syndrom—stod-och-hjalp/ Om autism för föräldrar: https://attention.se/ https://www.autism.se/ https://www.autismforum.se/ https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-funktionsnedsattningar/autism/ Anhörigstöd: https://www.habilitering.se/mottagningar/hitta-mottagning/habiliteringens-anhorigcenter/ Stöd från samhället: https://www.funktionshindersguiden.se/

Läs mer →

← Previous Page