PRIMA Ledning

Mari Mari Björelind, vd
Chef för staben
mari.bjorelind@prima.se

AsaLundbergSchlyterÅsa Schlyter, utbildningsansvarig
Verksamhetschef barnpsykiatri
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut
asa.schlyter@prima.se

AndersBerntssonAnders Berntsson, vice vd
Verksamhetsområdeschef vuxenpsykiatri
Leg läkare, specialist i vuxenpsykiatri
anders.berntsson@prima.se

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini, forskningsansvarig
Leg. läkare, medicine doktor, specialist i barn-
och ungdomspsykiatri, specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

Anna Anna Wiklund
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
anna.wiklund@prima.se

cikorialiten