PRIMA Maria välkomnar översyn av narkotikalagen

”Narkotikalagen gör att fler dör av drogmissbruk”. Det var innebörden av det David Eberhard, överläkare på PRIMA Maria Beroende, sade i en intervju som spreds på sociala medier. Nu har ett enigt socialutskott krävt att regeringen utreder den lagen.

Nu i vinter har PRIMA Maria Beroende valt att kommunicera via en artikelserie där vi lyfter fram missbruksfrågor som vi bedömer borde få mer medieuppmärksamhet.

När vi nyligen hade fokus på den narkotikalag som kriminaliserar brukarna, det vill säga de som är i störst behov av vård och hjälp, höll inte överläkare David Eberhard på PRIMA Maria Beroende igen:
– Vi har den näst högsta narkotikadödligheten i västvärlden. Jag är övertygad om att kriminaliseringen av brukarna har bidragit till att man inte söker hjälp i lika hög utsträckning som annars.

Se klippet med David Eberhard här.

Efter PRIMA Maria Beroendes publicering har frågan lyfts fram såväl politiskt som medialt. Först ställde sig ett enigt socialutskott bakom ett krav på regeringen att utreda den svenska narkotikapolitiken. Målet är en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. 

Frågan har därefter diskuterats livligt i svenska medier, bland annat här i Svenska Dagbladets ledarpodd där David Eberhard också deltar: https://www.svd.se/trendbrott-i-svensk-narkotikapolitik

Här kan du läsa de andra delarna i artikelserien om missbruksfrågor:

350 000 svenskar i riskzonen – kan bli alkoholister

Gör enkla testet som avgör om du har alkoholproblem

Så vet du om din partner dricker för mycket alkohol