Press

Prima_Undersidor_41

Press

Stockholm 2018-05-16
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 10 april att anta PRIMA som leverantör av specialiserad beroendevård för vuxna i Stockholms län. PRIMA har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet avseende kombinationen av pris och kvalitet. Läs mer här. Beslutet har överklagats av Capio Psykiatri till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i dom 2018-05-14 avslagit ansökan om överprövning.

Pressmeddelande
Stockholm 2018-04-20

Styrelsen tillsätter oberoende revisorsgranskning efter misstankar om felregistrering

Styrelsen för PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB har anlitat ett externt revisionsföretag för att komma till botten med de misstankar om felregistrering som Stockholms läns landsting larmade om på torsdagen och som nu också polisanmälts.

– Vi tar uppgifterna på allra största allvar och kommer naturligtvis göra vårt yttersta för att hjälpa både polisen och Stockholms läns landsting att bringa klarhet i vad som ska ha skett, kommenterar PRIMAs VD Mari Björelind.

Det var på torsdagen som ledningen för PRIMA kallades till ett möte där Stockholms läns landsting informerade bolaget om att man efter en genomgång av PRIMAs verksamhet fattat misstankar om att en av bolagets vuxenpsykiatriska enheter under en period felregistrerat ett antal besök.

Redan på torsdagen fattades också beslut om att anlita ett externt revisionsföretag för att komma till botten med misstankarna.

– Även om det finns en del indikationer på att det skulle kunna röra sig om ett mänskligt misstag, är det för tidigt att låsa sig vid den förklaringen, säger VD Mari Björelind. Därför har vi anlitat extern hjälp för att vi så snabbt som möjligt ska få en så fullständig bild som möjligt av det som inträffat.

En första intern kontroll som genomfördes redan under torsdagen indikerade dock att problemen är isolerade till en av bolagets tidigare enheter. Den bilden bekräftas också av Stockholms läns landstings egen granskning.

– Att misstankarna endast rör en av våra tidigare enheter påverkar dock inte på något sätt hur vi ser på misstankarna. Det här skadar naturligtvis förtroendet för hela PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri, vilket är mycket, mycket allvarligt, säger Mari Björelind.

För mer information:
VD Mari Björelind
Mobil 0766 47 97 23
E-post mari.bjorelind@prima.se