Press

Prima_Undersidor_41

Press

Stockholm 2018-05-16

PRIMA antagen som leverantör av specialiserad beroendevård för vuxna i Stockholms län

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 10 april att anta PRIMA som leverantör av specialiserad beroendevård för vuxna i Stockholms län. PRIMA har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet avseende kombinationen av pris och kvalitet. Läs mer här. Beslutet har överklagats av Capio Psykiatri till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i dom 2018-05-14 avslagit ansökan om överprövning.