PRIMA Körkorts- och intygsmottagning
Välkommen till PRIMA Körkorts- och intygsmottagning! Läs mer nedan om våra tjänster för körkortsärenden, intyg/drop-in samt legitimationsärenden (IVO).
Körkortsmottagning

Vi erbjuder läkarintyg och provtagning för dig som erhållit föreläggande från Transportstyrelsen. Så snart du erhållit ditt föreläggande där Transportstyrelsen fastslagit observationstid, kan du boka tid på vår mottagning. Se till att ha föreläggandet till hands när du bokar tid.

Prisexempel körkortsärenden:
Alkohol (blodprov x 4) 5 900 kronor. Första besöket kostar 1 400 kronor.
Narkotika (urinprov x 6) 5 900 kronor. Första besöket kostar 1 100 kronor.
Alkohol och narkotika (blodprov x 4, urinprov x 6) 8 300 kronor. Första besöket kostar 1 700 kronor.
Vid positiv screening tillkommer kostnad för verifikation av provet.

Vänligen notera att priserna varierar om Transportstyrelsen kräver annan provtagning än ovannämnda.

Till första mötet tar du med dig Transportstyrelsens handlingar i ärendet samt giltig ID-handling. Den sammanfattande bedömningen i intyget till Transportstyrelsen gäller din lämplighet som körkortsinnehavare och grundar sig på huruvida ett missbruk/beroende existerar eller inte.

Inom en snar framtid kommer vi även erbjuda möjlighet att ge dig intyg avseende alkolås.

Intygsmottagning – drop-in

Drop-in för dig som vill uppvisa drogfrihet genom provtagning där denna inte är nödvändig för annan behandling på kliniken. Öppettider måndag, tisdag och torsdag klockan 13.00-14.00.

Prisexempel för dig som själv vill lämna urinprov (går inte i behandling):
Provtagning sticka självkostnadspris 400 kronor.
Provtagning verifikation 625 kronor plus besökskostnad 375 kronor, sammanlagt 1 000 kronor.

Prisexempel för dig som själv vill lämna blodprov:
Provtagningskostnad plus besökskostnad 350 kronor.

Mottagning för legitimationsärenden (IVO)

När du fått din prövotid fastställd och har föreläggandet från IVO så är du välkommen att boka tid på vår intygsmottagning. Ha föreläggandet till hands då du bokar tid.

Prisexempel IVO-ärenden:
Provtagningskostnad (varierar beroende på ordinerade prover) plus besökskostnad 350 kronor per besök.
Läkarintyg enligt timtaxa 1 250 kronor.
Vid positiv screening tillkommer kostnad för verifikation av provet.

Mottagningen tar emot betalning med kort, inga fakturor.

Besöksadress
Maria Prästgårdsgata 34 A
118 52 Stockholm

Telefon 08-684 00 404
Telefontid helgfri måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00-11.00
Mejl korkort@prima.se

Vid akut behov av beroendevård och efter kontorstid kontakta PRIMA Maria Akut som kan nås dygnet runt årets alla dagar. PRIMA Maria Akut hittar du på Maria sjukhus, Maria Prästgårdsgata 34 C, telefon 08-684 00 400. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Karin Lavesson, enhetschef
Sjuksköterska psykiatri
karin.lavesson@prima.se