Angående Corona-viruset
Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. För att undvika onödiga avgifter för uteblivet besök, kontakta mottagningen om du har symtom och efterhör om ditt bokade besök istället kan genomföras via telefon/video eller om det behöver flyttas fram.

Mer information om Corona-viruset kan du hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om du som vuxen vill ha hjälp att prata om Corona-viruset med ett barn, här hittar du några råd.

PRIMA Barn- och ungdomsmedicin
Välkommen till oss på PRIMA BUMM – PRIMA barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
vid Brommaplan!

Vi riktar oss till barn och ungdomar från 0 upp till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte är i behov av akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning. Många kommer till oss på remiss från barnsjukhusen och vårdcentralerna, men du som förälder är också välkommen att kontakta oss direkt. Allergiska sjukdomar, astma, magbesvär och tillväxt tillhör de vanligaste frågorna. Till vår barnsjuksköterskemottagning kan du också beställa tid för en mängd olika problem, till exempel eksem eller övervikt. Vi erbjuder ett antal oplanerade besök per dag för akuta sjukdomar som till exempel feber, andningsbesvär, eller öronbesvär. Dessa tider är främst för barn under 1 år samt barn med olika kroniska sjukdomar.

Mottagningen erbjuder neuropsykiatriska utredningar och behandling av ADHD.

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och KBT-behandling inom ramen för första linjens psykiatri. Välkommen att kontakta oss om ditt barn har tecken på psykisk ohälsa som lättare nedstämdhet, oro och ångest, stress eller sömnbesvär.

Vi erbjuder även föräldrastöd med fokus på gynnsam kommunikation och goda föräldrastrategier, med syfte att minska tjat och konflikter mellan förälder och barn.

Från hösten 2019 deltar mottagningen i de nationella kvalitetsregistren luftvägsregistret för astma, BORIS-registret för barnobesitas och BUSA för behandlingsuppföljning vid ADHD.

Verksamheten är kostnadsfri.

Telefontider under sommaren:
V31-33, måndag-fredag klockan 9.30-11.00.
Övriga veckor i sommar gäller ordinarie telefontider.
Ni når oss via 1177 Vårdguiden och barn@prima.se under hela sommaren.

Allmänt om besök
Om ni inte kan komma på ett bokat besök så måste ni avboka besöket minst 24 timmar innan ni har tid. Uteblivet och ej avbokat besök kostar 350 kronor.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 08.00-16.30

Besöksadress
Tunnlandet 11
168 36 Bromma
Hitta hit

Kontakt
Kontakta oss gärna via 1177 Vårdguiden för barnmedicinska ärenden eller för kontakt med psykolog.
Gör så här:
1. Logga in på 1177 Vårdguiden med mobilt Bank ID
2. Agera ombud för ditt barn (lägg till barn och klicka på barnet)
3. Hitta och lägg till mottagning ”Prima Bumm”
4. Välj tjänst på ditt barns personnummer
Kan du inte logga in eller boka tid på 1177 Vårdguiden är du välkommen att ringa 08-410 511 05 så hjälper vi dig.

Telefon 08-410 511 05
Du kan också mejla oss dina frågor.
Mejl barn@prima.se
Fax 08-25 65 73
Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

snigelliten

Vi på PRIMA BUMM

Annika El-MasriAnnika El-Masri, enhetschef
Leg. läkare, medicine doktor, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
annika.elmasri@prima.se

EmmaEmma Blidberg
Leg. sjuksköterska
emma.blidberg@prima.se

Annika HAnnika Holst
Undersköterska, administratör
annika.holst@prima.se

ElinElin Hägg
Barnsjuksköterska
elin.hagg@prima.se

AdrianIAdrian Iliste
Leg. psykolog
adrian.iliste@prima.se

Elham KElham Karimian
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, med dr
elham.karimian@prima.se

Alexandra KåhrstromAlexandra Kåhrström
Leg. psykolog
alexandra.kahrstrom@prima.se

Linda NLinda Nyström
Administratör
linda.nystrom@prima.se

Sylvia PSylvia Pettersson
Medicinsk sekreterare
sylvia.pettersson@prima.se

MarcusSMarcus Strååt
Leg. psykolog
marcus.straat@prima.se

Anneli TAnneli Täppmark
Barnsjuksköterska
annelie.tappmark@prima.se

Kelem EKelemework Elias Yigletu
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, medicinskt ansvarig barnmedicin
kelemework.elias-yigletu@prima.se

Erik Belfrage
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin
erik.belfrage@prima.se

Kajsa Fridborn
PTP-psykolog
kajsa.fridborn@prima.se

Jessica Löf
Medicinsk sekreterare
jessica.lof@prima.se