Start3

PRIMA Maria Beroende – ny verksamhet 30/12 2018

Nu har PRIMA tagit över ansvaret för den specialiserade beroendevården på Maria sjukhus, med ett antal tillhörande mottagningar. David Eberhard är verksamhetschef för den nya verksamheten PRIMA Maria Beroende.

PRIMA gör skillnad för barn, unga och vuxna

PRIMA Barnpsykiatri

Vi har fyra mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm. Du som är upp till 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Vuxenpsykiatri

Vi har två öppenvårdsmottagningar och två psykosenheter för vuxna i Stockholm och en öppenvårdsmottagning för vuxna i Norrköping. Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Maria Beroende

Vi bedriver specialiserad beroendevård på Maria sjukhus och ett antal tillhörande mottagningar.

Om PRIMA

Vi bedriver psykiatrisk vård som vilar på en vetenskaplig grund. Hos oss får du vård med hög kvalitet.

PRIMA Utbildning

Genom kunskap får man insikter om vilka svårigheter som är kopplade till diagnosen. Och när vi förstår kan vi också hjälpa, stödja och möta problemen på ett annat och bättre sätt.

PRIMA Forskning

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att och förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och utländska psykiatriska kliniker.

Other languages.