Start3

Från och med den 3 december kommer du inte längre att kunna logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och sms. För att fortsatt kunna logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver du skaffa en e-legitimation.

PRIMA gör skillnad för barn, unga och vuxna

PRIMA Barnpsykiatri

Vi har fyra mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm. Du som är upp till 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Barn- och ungdomsmedicin

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år i behov av medicinsk specialistvård. Mottagningen erbjuder även neuropsykiatriska utredningar och behandling av ADHD.

PRIMA Vuxenpsykiatri

Vi har två öppenvårdsmottagningar för vuxna i Stockholm och en öppenvårdsmottagning för vuxna i Norrköping. Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Maria Beroende

Vi bedriver specialiserad beroendevård för vuxna på Maria sjukhus och ett antal tillhörande mottagningar.

PRIMA Utbildning

Genom kunskap får man insikter om vilka svårigheter som är kopplade till diagnosen. Och när vi förstår kan vi också hjälpa, stödja och möta problemen på ett annat och bättre sätt.

PRIMA Forskning

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att och förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och utländska psykiatriska kliniker.

Other languages.