Start3

Nya chefer vid årsskiftet

Vid årsskiftet tar PRIMA över ansvaret för den specialiserade beroendevården på Maria sjukhus, med ett antal tillhörande mottagningar. I samband med övertagandet blir David Eberhard verksamhetschef för den nya verksamheten PRIMA Maria.

David är specialist i psykiatri sedan 2002. Han var under fem års tid chef för Stockholms läns psykiatriska akutmottagning (länsakuten). Sedan 2010 har David arbetat på PRIMA och var initialt chefsläkare. Under perioden 2013 till 2015 var han chef för PRIMA Vuxenpsykiatri och Beroende i Jakobsberg. Sedan 2015 är David chef för PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen.

David har arbetat med psykiatri och beroendevård i såväl akutverksamhet som öppenvård sedan mitten av 1990-talet. Han har stor erfarenhet av beroendevård och är en mycket erfaren chef.

När David blir verksamhetschef för den specialiserade beroendevården tar Ann Reinebo Robertsson över chefskapet på PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen.

Ann är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har arbetat som chef, främst inom psykiatrisk öppenvård, sedan 1995. Ann har under åren 2010-2017 varit enhetschef för PRIMA Unga Vuxna och Neuropsykiatri och är idag biträdande verksamhetschef för Liljeholmen.

Ann har lång erfarenhet av psykiatrisk vård, både sluten- och öppenvård, och har arbetat inom psykiatrin sedan 1984.

PRIMA gör skillnad för barn, unga och vuxna

PRIMA Barnpsykiatri

Vi har fyra mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm. Du som är upp till 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Vuxenpsykiatri

Vi har två öppenvårdsmottagningar och två psykosenheter för vuxna i Stockholm och en öppenvårdsmottagning för vuxna i Norrköping. Du som är över 18 år är välkommen att kontakta oss.

PRIMA Forskning

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att och förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och utländska psykiatriska kliniker.

Om PRIMA

Vi bedriver psykiatrisk vård som vilar på en vetenskaplig grund. Hos oss får du vård med hög kvalitet.

PRIMA Utbildning

Genom kunskap får man insikter om vilka svårigheter som är kopplade till diagnosen. Och när vi förstår kan vi också hjälpa, stödja och möta problemen på ett annat och bättre sätt.