Prima_Undersidor_31

 

PRIMA Lifespan

PRIMA Lifespan upphör och stänger permanent från 18/8 -2023


Om du är tidigare patient på Prima Lifespan eller Prima OCD och behöver beställa journalkopior gör du detta via PRIMA Handen på 1177

Från och med 30/6 finns PRIMA TransPRIMA Handen, som erbjuder psykologisk behandling i grupp för barn och unga (upp till 18 år) som funderar över sin könsidentitet samt föräldragrupper. Grupper startas löpande under året.
Gruppernas fokus är att minska oro och ångest kopplad till minoritetsstress samt bygga resilience och skapa copingstrategier för både barn och föräldrar.
Vi erbjuder även klinisk handledning, konsultation och utbildning med specialistkompetens inom HBTQ-psykologi/psykoterapi.

Remiss ställs till PRIMA Handen

Det går även bra att kontakta mottagningen utan remiss.
E-post trans@prima.se

Vi erbjuder även handledning, konsultation och utbildning.

Öppettider
Måndag–fredag klockan 08.00–17.00

Besöksadress
Götgatan 71
116 21 Stockholm
Hitta hit
Gotgatan

E-post lifespan@prima.se
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.

Läs om Lifespan i PRIMAs årsredovisning: PRIMA Lifespan – för hela familjen

igelkottliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.