Prima_Undersidor_31

 

PRIMA Lifespan
Välkommen till PRIMA Lifespan! Mottagningen tar emot barn och unga i åldrarna 0-18 år för neuropsykiatrisk utredning och behandling. Vi utreder, diagnostiserar och erbjuder psykopedagogisk behandling för den unge och dennes familj. Vi fokuserar på barn och ungdomar som har en pågående kontakt på PRIMA barn- och ungdomspsykiatri. Remiss från mottagning inom PRIMA barn- och ungdomspsykiatri krävs.

Mottagningen har specialistkompetens inom neuropsykiatri, såväl för barn och ungdomar som vuxna. Alla med stor vana av utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder även handledning, konsultation och utbildning.

Öppettider
Måndag–fredag klockan 08.00–17.00

Besöksadress
Götgatan 71
116 21 Stockholm
Hitta hit
Gotgatan

Telefon 08-640 77 10
Du kan också mejla oss dina frågor.
Mejl lifespan@prima.se

Läs om Lifespan i PRIMAs årsredovisning: PRIMA Lifespan – för hela familjen

igelkottliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-616 69 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.

Vi på PRIMA Lifespan

Elisabeth_LeanderElisabeth Leander, enhetschef
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
elisabeth.leander@prima.se

Sanna_BelfrageSanna Belfrage
Leg. sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin
sanna.belfrage@prima.se

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini
Leg. läkare, medicine doktor,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri,
specialist i klinisk genetik
maibritt.giacobini@prima.se

Maria KindstedtMaria Kindstedt
Leg. psykolog
maria.kindstedt@prima.se

Malin Stafrin litenMalin Stafrin
Medicinsk sekreterare
malin.stafrin@prima.se

MarcusSMarcus Strååt
Leg. psykolog
marcus.straat@prima.se

MichaelaWMichaela Wallhem
Leg. psykolog
michaela.wallhem@prima.se

SaraWSara Wretman
Medicinsk sekreterare
sara.wretman@prima.se

Emelie de Ru
Leg. psykolog
emelie.deru@prima.se

Ellen Edberg Huss
Leg. psykolog
ellen.edberg@prima.se

Katarina Frydman
Leg. läkare
katarina.frydman@prima.se

Isabella Stormbom
PTP-psykolog
isabella.stormbom@prima.se

Malin Castenfors litenMalin Castenfors
Leg. psykolog
Föräldraledig