Prima_Undersidor_31

 

PRIMA Lifespan
Välkommen till PRIMA Lifespan! Mottagningen tar emot barn och unga i åldrarna 0-18 år för neuropsykiatrisk utredning och behandling. Vi utreder, diagnostiserar och erbjuder psykopedagogisk behandling för den unge och dennes familj. Vi fokuserar på barn och ungdomar som har en pågående kontakt på PRIMA barn- och ungdomspsykiatri. Remiss från mottagning inom PRIMA barn- och ungdomspsykiatri krävs.

Här finns även PRIMA Trans som erbjuder psykologisk behandling i grupp för barn och unga (upp till 18 år) som funderar över sin könsidentitet samt föräldragrupper. Grupper startas löpande under året.
Gruppernas fokus är att minska oro och ångest kopplad till minoritetsstress samt bygga resilience och skapa copingstrategier för både barn och föräldrar.
Vi erbjuder även klinisk handledning, konsultation och utbildning med specialistkompetens inom HBTQ-psykologi/psykoterapi.

Remiss ställs till PRIMA Lifespan.

Det går även bra att kontakta mottagningen utan remiss.
E-post trans@prima.se

Vi erbjuder även handledning, konsultation och utbildning.

Öppettider
Måndag–fredag klockan 08.00–17.00

Besöksadress
Götgatan 71
116 21 Stockholm
Hitta hit
Gotgatan

E-post lifespan@prima.se
E-post är endast avsedd för allmänna frågor. Vid kontakt via e-post kan vi inte garantera sekretessen och vi hänvisar därför medicinska frågor och liknande till 1177s e-tjänster. För din säkerhet ska du aldrig ange personnummer, symtom m.m. via e-post.

Läs om Lifespan i PRIMAs årsredovisning: PRIMA Lifespan – för hela familjen

igelkottliten

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att kunna göra det registrerar vår enhet uppgifter i Nationella kvalitetsregister.

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra med samma sjukdom samlar vi på PRIMA in uppgifter om dig i Nationella kvalitetsregister. Du har rätt att slippa bli registrerad. Du har också rätt att få dina uppgifter utplånade i registret. Om du önskar detta, kontakta din mottagning eller meddela oss detta när du besöker oss. Mer information om kvalitetsregistren och dina rättigheter finns på Psykiatriregisters webbplats psykiatriregister.registercentrum.se/.

För akuta ärenden utanför mottagningens öppettider, kontakta Stockholms barnpsykiatriska akutmottagning på telefon 08-123 669 00. Vid nödsituation och behov av omedelbar hjälp, ring 112.


Vi på PRIMA Lifespan

Elisabeth_LeanderElisabeth Leander, enhetschef
Leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
elisabeth.leander@prima.se

Jacob AnderssonJacob Andersson
PTP-psykolog

Sanna BelfrageSanna Belfrage
Leg. sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomsmedicin

Malin CastenforsMalin Castenfors
Leg. psykolog

Katarina FrydmanKatarina Frydman
Leg. läkare

MaiBrittGiacobiniMaiBritt Giacobini
Leg. läkare, medicine doktor,
specialist i barn- och ungdomspsykiatri,
specialist i klinisk genetik

Maria KindstedtMaria Kindstedt
Leg. psykolog

Emelie de RuEmelie de Ru
Leg. psykolog

Malin StafrinMalin Stafrin
Medicinsk sekreterare

Isabella StormbomIsabella Stormbom
Leg. psykolog

Marcus StraatMarcus Strååt
Leg. psykolog

MichaelaWMichaela Wallhem
Leg. psykolog

Sara WretmanSara Wretman
Medicinsk sekreterare

Ellen Edberg Huss
Leg. psykolog

Julia Leander
Administratör