Prima_Undersidor_44

Patient och anhörig

Sammanhållen journalföring
På PRIMA använder vi journalsystemet TakeCare. Inom TakeCare tillämpas sammanhållen journalföring vilket innebär att vi på PRIMA kan, med tillstånd från dig som patient, ta del av dina journaler hos andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Detta för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

Om du vill veta mer, läs på 1177 Vårdguiden eller i vårt informationsblad om sammanhållen journal och spärrar.

Journalspärr
Du som önskar lägga eller häva en spärr på din PRIMA-journal, logga in på 1177 Vårdguiden och sök efter PRIMA Stab under ”Mottagningar”, ”Hitta och lägg till”. Här hittar du en lathund som beskriver hur du gör.

Journalkopior
Du som är/har varit patient på PRIMA Vuxenpsykiatri inom Stockholms län kan läsa din journal på nätet via 1177 Vårdguiden. För journaler före mars 2017, vänd dig till din mottagning så hjälper de dig.

Du som har varit patient på PRIMA Vuxenpsykiatri Norrköping kan läsa din journal via 1177 Vårdguiden. Region Östergötland har tagit över ansvaret för utlämnande av eventuella pappersjournaler, regionarkivet@regionostergotland.se.

Du som har varit patient på en PRIMA-mottagning som nu övertagits av annan vårdgivare kan läsa din journal genom att logga in på 1177 Vårdguiden. För journalanteckningar före mars 2017, logga in på 1177 Vårdguiden och sök efter PRIMA Stab under ”Mottagningar”, ”Hitta och lägg till”. Här hittar du en lathund som beskriver hur du gör.

Du som inte har tillgång till 1177 Vårdguidens E-tjänster, använd denna blankett.

Journalkopior barn
Önskar du journalkopior för ditt barn eller dig själv (om du gått på PRIMAs mottagningar som barn), vänd dig direkt till mottagningen. Är journalen arkiverad på Regionarkivet, kontakta PRIMA Stab, Pernilla Åberg eller Christina Rehn, via prima@prima.se eller 08-410 511 00 så beställer de journalen från arkivet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta PRIMAs växel, telefon 08-410 511 00.

cikorialiten