Avdelning 150 Danderyds sjukhus

Prima_Undersidor_48

 

PRIMA Avdelning 150

Från och med den 5 mars 2018 kommer denna avdelning att drivas av Praktikertjänst Psykiatri. Avdelningens verksamhet kommer att fortgå som vanligt och en stor del av personalen finns kvar efter övergången. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta avdelningen.

Avdelning 150 är psykossektionens avdelning med heldygnsvård för vuxna över 18 år boende i Danderyd, Täby, Vallentuna, Lidingö, Vaxholm och Österåkers kommun.

Från Avdelning 150 utgår ett Mobilt Öppenvårds Team, MÖT.
I teamet ingår en sjuksköterska och en skötare och de fungerar som ett komplement till öppenvårdsmottagningarna. Teamet erbjuder förebyggande insatser för patienter som efter bedömning är i behov av hembesök, telefonstöd eller medicinering. Dessutom följs patienter upp med insatser efter utskrivning från avdelningen och då fungerar teamet som en brygga mellan slutenvård och öppenvård.
MÖT arbetar alla dagar klockan 14.00–21.30, året runt.
Telefon 08-410 826 00

Samordnare för teamet är:
Skötare Camilla Liljeblad

Besöksadress
Danderyds sjukhus
hus 40, plan 5,
182 87 Danderyd

Danderyd

Telefon 08-123 560 50

Du kan även mejla oss dina frågor.
Mail 150@prima.se

Vid akut behov av psykiatrisk hjälp och efter kontorstid kontakta PRIMA Akutenhet NoA som kan nås dygnet runt årets alla dagar. NoA hittar du på Danderyds sjukhus, hus 31, telefon 08-123 558 58. NoA måste alltid kontaktas, via telefon eller remiss, före besök.

Åsa Brunius, t.f. enhetschef
Leg. sjuksköterska
asa.brunius@prima.se

Cecilia Richholtz
Enhetschef, leg. sjuksköterska
Föräldraledig

blommorliten