Patient/anhörig

Prima_Undersidor_44

Patient och anhörig

Sammanhållen journalföring
På PRIMA använder vi journalsystemen TakeCare (Stockholm) och Cosmic (Norrköping). Inom TakeCare och Cosmic tillämpar man sammanhållen journalföring vilket innebär att vi på PRIMA kan, med tillstånd från dig som patient, ta del av dina journaler hos andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Detta för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Om du vill veta mer, läs på 1177 Vårdguiden.

cikorialiten