Patient/anhörig

Prima_Undersidor_44

Patient och anhörig

Sammanhållen journalföring
På PRIMA använder vi journalsystemen TakeCare (Stockholm) och Cosmic (Norrköping). Inom TakeCare och Cosmic tillämpar man sammanhållen journalföring vilket innebär att vi på PRIMA kan, med tillstånd från dig som patient, ta del av dina journaler hos andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Detta för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Om du vill veta mer, läs på 1177 Vårdguiden.

Journalkopior
Du som är eller har varit patient på PRIMA, vänd dig till din mottagning så hjälper de dig.

Du som har varit patient på en PRIMA-mottagning som nu övertagits av annan vårdgivare, använd denna blankett.

Har du frågor är du välkommen att kontakta PRIMAs växel, telefon 08-410 511 00.

cikorialiten