Miljö

Prima_Undersidor_36

 

PRIMA Miljö

PRIMAs verksamhet bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet gynnar miljön för att förebygga ohälsa. De val vi gör i det dagliga arbetet bidrar till en bättre miljö. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav från beställare inom miljöområdet.

PRIMA är sedan den 14 mars 2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Läs om PRIMAs miljöarbete i vår årsredovisning:
Hållbarhetsrapport 2017.
Mycket snack, mer verkstad.

bladliten

Johanna_Eriksson

Om du önskar ta del av miljöpolicyn i dess helhet eller om du har andra frågor kring PRIMAs miljöarbete, kontakta Hållbarhetsansvarig
Johanna Eriksson
johanna.eriksson@prima.se

miljo