Miljö

Prima_Undersidor_36

 

PRIMA Miljö

PRIMAs verksamhet bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet gynnar miljön för att förebygga ohälsa. De val vi gör i det dagliga arbetet bidrar till en bättre miljö. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav från beställare inom miljöområdet.

PRIMA är sedan den 14 mars 2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Läs om PRIMAs miljöarbete i vår årsredovisning:
Mycket snack, mer verkstad

bladliten

Johanna_Eriksson

Om du önskar ta del av miljöpolicyn i dess helhet eller om du har andra frågor kring PRIMAs miljöarbete, kontakta miljösamordnare
Johanna Eriksson
johanna.eriksson@prima.se