Forskning

Prima_Undersidor_44

 

PRIMA Forskning

Forskningsprojekt
—————————————————————

Delta i vår forskning
BAMBA-studien (Behandling av ADHD med mag-/tarmbakterier)
Studien är ett samarbete mellan PRIMA och Karolinska institutet och undersöker om ”snälla” mjölksyra-bakterier kan minska ADHD-symtom. Vi söker dig som har ADHD och är mellan 5-18 år. Läs mer.

Pågående projekt
MaiBritt Giacobini, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.
Kartläggning av genetiska faktorer som orsak till autismspektrumtillstånd

Karin Collste, SBI/PET-centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset och ”Stockholm Schizophrenia Project”, Karolinska Institutet
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28

Linnéa Eklöf, Certec, Institutionen för Rehabiliteringsteknik och design, Lunds Tekniska Högskola
Design av kognitivt stöd i vardagen för vuxna med ADHD

Martina Barnevik Olsson, Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Tidiga tecken på utvecklingsavvikelser hos förskolebarn – prediktorer för bestående funktionsnedsättning

Eric Olsson, PRIMA, Danderyds sjukhus samt Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet
Schizofreni och andra icke affektiva psykossjukdomar – riskfaktorer för suicid och kardiovaskulär död

Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Effekten av psykoedukation i kombination med motiverande samtal på val av behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom

Avslutade projekt
Lars Öhrmalm, PRIMA Vuxenpsykiatri samt Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Attityder till antipsykotisk behandling hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom
”Perceptions and knowledge of antipsychotics among mental health professionals and patients” – Läs mer.

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni – Läs mer.

”Lower levels of the glial cell marker TSPO in drug-naive first-episode psychosis patients as measured using PET and [11C]PBR28” – Läs mer.

”Core executive functions are associated with success in young elite soccer players” – Läs mer.

”Medical history of discordant twins and environmental etiologies of autism” – Läs mer.

Kristoffer NT Månsson, leg. psykolog, doktorand i klinisk psykologi, PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen, har i dagarna publicerat en artikel om hjärnans strukturella plasticitet efter KBT för social ångest: Läs mer.

Läs mer om publikationer med medförfattare från PRIMA.

Forskningsanslag
—————————————————————

Anslag för stöd av psykiatrisk forskning eller forskarutbildning 2018
Härmed utlyser PRIMA medel för finansiering av en till sex forskningsmånader på hel- eller deltid med bibehållen lön att användas för tid till psykiatrisk forskning under perioden 1 mars 2018 t.o.m. 28 februari 2019. Läs mer.

—————————————————————

Beslut om utdelning av anslag för PRIMA forskningsmånader 2017
Läs mer.

—————————————————————

PRIMA delar ut anslag till forskning 2016
Efter beredning av PRIMA Evidensråd fattades den 17 februari 2016 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Karin Collste
Immunaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28.
300 000 kronor.

Torbjörn Vestberg
Role of above average executive functions in behaviour.
400 000 kronor.

Jonas Svensson
PET studies of the monoaminergic systems in relation to affective disorders.
300 000 kronor.

——————————————————————–

PRIMA delar ut anslag till forskning 2015:
Efter beredning av PRIMAs Evidensråd fattade PRIMAs styrelse den 21 januari 2015 beslut om utdelning av anslag till forskning om totalt 1 miljon kronor. De anslag som beviljades var följande:

Ioannis Pantiziaras
Virtual encounters with traumatized refugee patients for enhancing clinical, interpresonal and intercultural competence.
200 000 kronor.

Karin Collste
Immunoaktivering i hjärnan vid schizofreni: PET-studier med den nya radioliganden [11C]PBR28.
300 000 kronor.

Anne-Christine Fredman
ECTA – Epidemiology and clinical trials in ADHD.
300 000 kronor.

Jonas Hälldin
Toll-like receptorer och järnmetabolism vid depression.
200 000 kronor.

För 2014 har PRIMA delat ut medel för forskarmånader till följande mottagare och projekt:

Torkel Carlsson
Early Autism Sweden (EASE) – Autism och tidig utveckling

Lina Poltrago
Roots of Autism/ADHD Twin Study Sweden (RATSS)

Amanda Stålhandske
Longterm effects of ADHD medication on academic score and ultimate educational attainment

Dan Wetterborg
Män med borderline personlighetsstörning

Kristoffer NT Månsson
En forskningsstudie av hur ett internetbaserat stödsystem kompletterar traditionell KBT för patienter vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning

PRIMAs grundläggande arbetssätt är att alltid utgå ifrån patienten och ge evidensbaserad vård, vård som är väl förankrad i vetenskapen. Och för att kunna erbjuda psykiatri av högsta kvalitet är det naturligt och självklart för PRIMA att satsa på forskning. Det är genom den vi kan utveckla och utvärdera befintliga behandlingsmetoder. Forskning är även nödvändig för att få fram nya verksamma och effektiva metoder för optimal diagnostik, utredning, behandling och uppföljning.

All forskning som knyts till PRIMA syftar till att förbättra vården och därmed göra skillnad för våra patienter.

PRIMA har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och har även ett etablerat internationellt nätverk med framstående utländska psykiatriska kliniker. Därutöver deltar PRIMA i flera läkemedelsprövningar.

MaiBrittGiacobiniVill du veta mer om PRIMAs forskning,
kontakta forskningsansvarig
MaiBritt Giacobini.
maibritt.giacobini@prima.se

Läs om PRIMAs forskning i vår årsredovisning:
Ny forskning visar att långsiktigt stöd behövs.
PRIMAs forskning förändrar.
Forskningen är PRIMAs bas.
PRIMA satsar på forskning.

blad2liten